Indikátor situace (SAI)

 Indikátor situace (SAI - The Situational Awareness Indicator) je ve hře novou funkcí od verze 2.7. Nahrazuje tradiční kompas, který můžete najít ve většině her. SAI jde však ještě mnohem dále a kombinuje v sobě širokou škálu funkcí a úkolů, které klasický radar není schopen zobrazit.

Hlavním úkolem SAI je poskytnout informace, které voják na bojišti získává pomocí svých smyslů a které tedy hráč sedící u klávesnice nemá šanci získat, ale přesto jsou velice důležité pro jeho hru.

Možnosti zobrazení Vašeho SAI jsou závislé na mnoha faktorech :

  • Pozice velitele družstva (Squad leader) - vidí pozice velitelů teamů a členů těchto teamů
  • Pozice velitele teamu (Fire team leader) - Vidí pozici velitele družstva a členů svého teamu
  • Pozice člena teamu - vidí pozici velitele družstva a velitele svéhe teamu.

Popis jednotlivých herních postav naleznete zde.

Obecně lze řící, že na v SAI se Vám zobrazují pozice hráčů, které by jste v reálném boji viděli svým zrakem a zároveň se Vám zde zobrazuje pozice svého velitele, popřípadě členů Vašeho družstva nabo teamu. V případě funkce zdravotníka (medic) zde vidíte zraněného vojáka, který požádal o ošetření. Co vše lze vidět v SAI a jednotlivé značky, zobrazené v SAI můžete vidět na následujícím obrázku:

SAI

Zobrazování Vašeho SAI si můžete zvětšovat nebo zmenšovat ve 4 základních velikostech. Možnost tohoto zobrazení je závislé na nastavení Vašeho ovládání.