Ohlednutí za rokem 2010

Začátek a první pololetí roku navázalo plynule na rok předchozí a i v tomto období zájem o America's Army stále stagnoval. To se projevilo jak na počtu aktivních hráčů, tak na počtu zájemců o členství v CSC.

Přelom nastal v průběhu letního období, kdy se objevila řada patchů, které pomohli hru vylepšit v podobě opravy nepříjemných gameplay chyb. Příděl patchů pokračoval ve větším i menším množství v celém průběhu druhého pololetí a to se také projevilo na vzrůstajícím zájmu o hru a CSC. Toto pozitivní období tak zapříčinilo přijetí několika nových členů, návrat některých veteránů CSC a v neposlední řadě dostatečný zájem o HONOR server i pro rok 2011, na který se povedla vybrat dostatečná suma v rekordním čase a tak byla v půlce prosince licence prodloužena na celý další rok.

"Nové" stránky započali svůj třetí rok života a v současné chvíli stále nabízejí největší dostupný portál věnovaný hře America's Army pro české a slovenské hráče, přinášející nejnovější a aktuální informace o hře a dění kolem ní. V tomto roce také došlo k první výplatě částky za poskytnutí reklamního prostoru a to v částce 1500Kč. Tato suma poslouží pro financování provozu stránek.

Jak se již stalo tradicí, ani v tomto roce nechyběl letní sraz CSC a jeho příznivců konaný ve dnech 27. - 29.8. Po loňské návštěvě kempu v Roudné u Tábora se však místo konání přesunulo zpět do osvědčeného kempu Pohádka v Bělé pod Bezdězem. Sešli jsme se ve standardním počtu přibližně 35 učástníků. Z důvodu menšího zájmu o sobotní military aktivity byl letos uspořádán pouze menší warfight v počtu 10 lidí s osobní airsoft výbavou, zatímco ostatní navázali na páteční večer a pokračovali v průběhu dne v zábavě.