Podpořte nás

Jak pomoci Czech Soldiers Clan, o.s.?

Příspěvky našemu občanskému sdružení si mohou fyzické a právnické osoby odečíst od základu daně a to do výše:

  • u FO - od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, které ve zdaňovacím období přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
    §15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • u PO - od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34.
    §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Dokladem bude darovací smlouva s potvrzením přijetí výše daru.
Za Vaši finanční podporu můžeme nabídnout reklamní prostory na našich stránkách a to v horní nebo dolní části stránek, v pravém informačním panelu a na samostatné stránce Sponzoři. Konkrétní detajly o velikosti, obsahu a umístění reklamního banneru s Vámi budou dohodnuty individuálně.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu csc@americasarmy.cz.

Příspěvky je možné také posílat přímo na:

Název účtu: Czech Soldiers Clan, o.s.
č. účtu: 3968758001/5500

Pro plátce ze zahraničí:
IBAN: CZ93550000000039687580001
SWIFT: RZBCCZPP