River Village

AA LogoZaměření mapy:
  Pěchota

Vydáno ve verzi:
  v2.8.1 - AA:SF (Overmatch) (SMU GH Map Pack)

Typ mapy:
  Ostrá střelba

Herních pozic:
  26

Popis:
Nepřátelské síly obsadily malou vesničku sousedící s sezónní říčkou a používají ji nyní jako operační základnu. Hlášení rozvědky poukazuje na místní obyvatele, kteří jsou pod tlakem a rozptýlili se po celé vesnici. Americké síly musí vstoupit do vesnice, zajistit tři cíle a získat zpět kontrolu nad vesnicí při minimálním poškození místní infrastruktury.

Mapa lokace

SF Refinery map

Větší verze - Assault NORTH  |  Větší verze - Assault SOUTH

Úkol útočící strany

Situace:
Nepřátelské síly obsadily malou vesničku a používají ji nyní jako operační základnu.

ROE:
V platnosti jsou pravidla pro střed vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským cílům. Minimalizujte poškození místní infrastruktury. Dejte pozor na možný výskyt civilistů v oblasti.

Mise:
Zajistit tři cíle a získat zpět kontrolu nad vesnicí.

Nepřítel:
Nepřítel se skládá z družstva vyzbrojeného útočnými puškami, granáty a podporou odstřelovačského týmu.

Jednotka:
Jedno pěší družstvo s odstřelovačským týmem.

Terén:
Mála vesnice se skládá z jednopatrových budov. Vesnice je rozdělena řečištěm na dvě sousedství. Poblíž centra vesnice je věž se zvonicí, která může posloužit jako pozorovatelna přilehlého okolí.

Úkol bránící strany

Situace:
Nepřátelské síly obsadily malou vesničku a používají ji nyní jako operační základnu.

ROE:
V platnosti jsou pravidla pro střed vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským cílům. Minimalizujte poškození místní infrastruktury. Dejte pozor na možný výskyt civilistů v oblasti.

Mise:
Zajistit tři cíle a získat zpět kontrolu nad vesnicí.

Nepřítel:
Nepřítel se skládá z družstva vyzbrojeného útočnými puškami, granáty a podporou odstřelovačského týmu.

Jednotka:
Jedno pěší družstvo s odstřelovačským týmem.

Terén:
Mála vesnice se skládá z jednopatrových budov. Vesnice je rozdělena řečištěm na dvě sousedství. Poblíž centra vesnice je věž se zvonicí, která může posloužit jako pozorovatelna přilehlého okolí.