Rady a tipy

Ve většině her tohoto tipu naleznete několik zásadních postupů, jak danou hru hrát. Nicméně je dáno, že co hráč, to určitý osobitý herní styl a projev. Nejde tedy kategoricky sjednotit, že tento způsob hry je špatný a tento je dobrý. Po získání určitých herních zkušeností si jistě i Vy vytvoříte Svůj osobitý herní projev. Než se tak ale stane, nabízíme Vám zde několik základních rad a tipů, které se osvědčily v praxi a je možno se jimi řídit. Jednotlivé rady se budeme snažit koncipovat od počátečního nastavení, až ke konečné hře.

 • Na hraní si pořiďte odpovídající počítač. Minimální konfigurace sice postačí, ale pro vychutnání požitku ze hry doporučujeme alespoň optimální konfiguraci. Doporučená a minimální konfigurace...
 • Pořiďte si kvalitní internetové připojení. Při hraní online her nejde ani tak o rychlost připojení, ale o tzv. odezvu spojení (Ping). Jestliže nebudete mít kvalitní internet, Váš požitek tím bude značně poznamenán.
 • Ovládání hry si nastavte tak, aby ovládací tlačítka byla co nejblíže u sebe, byla snadno dostupná a bylo je možné najít bez odbíhání zrakem od monitoru. Ve vypjaté situaci Vás dlouhé přehmátnutí, nebo pohled na klávesnici může stát drahocenné vteřiny a tudíž i život. Nastavení ovládání...
 • Video nastavení si nejlépe nastavujte pro každou mapu zvlášť. Obecně platí, že optimální nastavení gamy, kontrastu a jasu je pro každou mapu jiné. Tmavé mapy si zesvětlete, světlejší (mapy v zimě) si naopak ztmavte. Docílíte tím lepší viditelnosti. Nastavení textu, detailů atd. nastavte dle možností Vaší grafické karty. Lépe o stupínek nižší než maximální z důvodu plynulosti hry. Nastavení zobrazení...
 • Audio nastavení věnujte také velkou pozornost. Sluch je v této hře velice důležitý. Doporučujeme zcela ztišit hudbu a naopak efekty dát na maximum. V případě možnosti využít co nejlepší nastavení pomocí Vaší zvukové karty. Nastavení zvuku...
 • Nastavte si správně citlivost myši a nebojte se na ní využívat doplňková tlačítka. Malá citlivost Vás bude zpomalovat v osobních soubojích, přehnaně velká citlivost způsobí nepřesnou střelbu na dálku z důvodu třesu ruky.
 • Nastavte si několik setů své M4A1 a při hře toho využívejte. Správný způsob zaměřování Vám zajistí přesnost střelby na dané mapě. Nebojte se využít podpěrných nožiček, na rozlehlých mapách (např. SF Recon) se M203kou stěží trefíte, ale rozložení nožiček Vám pomůže v přesnější střelbě. Nastavení setů M4A1...
 • Nastavte si pro Vás co nejvíce efektivní zaměřovací bod (Crosshair). V osobních soubojích často není čas zaměřit soupeře přes mířidla a správně zvolený Crosshair Vám umožní dosáhnout lepší přesnosti
 • Pro hraní si vybírejte servery s co nejnižší odezvou (Pingem). Optimální ping je do výše cca 100. Nad tuto hodnotu již můžete při hře zaznamenat nepřesnosti a odchylky, které Vám hru znepříjemní. Hrát na serveru s pingem nad 200 je již velice nepříjemné.
 • Po připojení na server se snažte vybrat co nejlepší pozici (zbraň) pro danou mapu. Lepší zbraň znamená lepší požitek ze hry a lepší výsledky. Pokud chcete nasbírat co největší počet bodů, využívejte pozic velitelů a dělejte objectivy.
 • V případě, že některou zbraň neovládáte nejlépe (a nejdete se s ní na server učit hrát) je lepší ji vyměnit s někým zkušenějším, kdo přinese teamu větší užitek.
 • Jestliže vidíte nepřítele, snažte se ho označit i pro ostatní spoluhráče (standardně tlačítko Z - Report enemy), kteří Vám pokud možno pomůžou s jeho eliminací. Čím více zbraní na něho střílí, tím lépe. Zároveň se v opačném případě snažte pomáhat i svým spoluhráčům. Popis značek na SAI...
 • Jestliže jste raněn, vyhledejte co nejrychleji pomoc zdravotníka (tlačítkem M - Call medic). Do té doby se snažte ošetřit sám (tlačítko I - Field dressing) a buďte pokud možno v klidové pozici. Nejlépe je ležet mimo oblast boje.
 • Svůj režim střelby a střelbu vůbec přizpůsobte dané mapě a situaci. Informace o režimu střelby naleznete na příslušné stránce.
 • Jestliže házíte granát, snažte se ho časovat tak, aby nepřítel neměl šanci se schovat. Nenačasovaný granát v této hře téměř ztrácí svůj smysl. Odhad na délku časování získáte s herními zkušenostmi.
 • Ve hře se čas od času zastavte a poslouchejte, nepřítele často prozradí kroky, nebo nabíjení zbraně a vy tak zjistíte jeho přibližnou pozici.
 • Nehlaďte vzteklého psa.......to sem sice nepatří, ale chtěli jsme jen otestovat, zda pozorně čtete :-)
 • Jestliže víte o pozici nepřítele v uzavřeném prostotu, použijte "flešku" k jeho oslepení a snadnější eliminaci. Na venkovním prostranství účinnost tohoto vybavení rapidně klesá.
 • Jestliže uslyšíte odjištění granátu nebo "flešky", snažte se okamžitě opustit pozici. Paradoxně je nejlepší vyběhnout proti nepříteli. Jestliže drží ještě výbavu v ruce, je snadnějším terčem, jestliže jí právě hází, většinou jí hodí za Vás (málokdo si hodí granát pod nohy, ale i to se stává :-).
 • V budovách se pohybujte co nejtišeji a používejte pomalejší mód pohybu. Nepřítel Vás hůře lokalizuje. Toto platí obzvláště pro "hlučné" povrchy.
 •  Nabíjejte až ve chvíli, kdy Vám náboje dojdou, nebo Vám zbývá posledních pár nábojů. Přebíjení po každé dávce nebo zastřeleném nepříteli Vás zpomalí a může Vás stát život.
 • Jestliže seberete druhou zbraň počítejte s tím, že nebudete mít možnost používat vybavení (granáty, smouky, flašky). Toto vybavení můžete použít jen s jednou zbraní. Je lepší tedy zbraň vyměnit (třeba AK za M16) než mít obě. Výjimku samozřejmě tvoří sniper, kterému se dvě zbraně hodí.
 • Využívejte indikátor situace (SAI). Naleznete na něm mnoho důležitých informací jako je poloha spoluhráčů, reportovaný nepřítel, poloha objectivu atd. Informace o SAI...
 • Snažte se krýt snipera. Ten může poté v klidu eliminovat nepřítele a starat se o svoji bezpečnost. Pro větší efekt mu můžete vyhledávat a označovat cíle (standardně tlačítko Z - Report enemy), které díky pohledu přes zaměřovač nemusí vždy vidět.
 • Jestliže je Vaším úkolem na mapě reportovat do bezpečí hráče VIP, není dobré se od něho příliš vzdalovat a vystavit ho riziku přímého boje. Tento hráč je již od počátku raněn a je vybaven méně přesnou zbraní s omezeným počtem nábojů (obvykle 30 ran). V osobních soubojích má tedy značnou nevýhodu.
 • Využívejte hojně své vybavení, jako jsou smouky, flašky a granáty. Toto vybavení Vám může poskytnout v boji značnou výhodu. Jestliže je například kritický prostor zastřený kouřem, nepřítel má mnohem vetší problém Vás zasáhnout.
 • Vyvarujte se střelby do civilistů nebo spoluhráčů. Nejen, že za to získáváte značný počet záporných bodů (ROE) ale můžete také postřelit důležitého člena teamu a oslabit tak celý team. Rozeznání spoluhráčů a nepřítele je velice důležité pro správné hraní této hry. Vizuální podoby nepřítele...
 • Jestliže se Vám přeci jenom povede spoluhráče zasáhnout, je namístě se mu omluvit v teamchatu, popřípadě globalchatu.
 • Jestliže píšete něco do chatu obecně, dbejte na slušné vychování a vyjadřování a zdržte se nadávek a jiných neslušností. Hru hrajeme pro zábavu a nikomu se nechce tyto věci sledovat.
 • Zprávu napsanou do chatu nemusí vždy spoluhráč vidět. Jestliže jste již mrtvý a sledujete hru z pohledu hrajících hráčů, nemůžou tito hráči vidět Vaši zprávu. Vidí ji jen hráči, kteří jsou také mrtví. Tuto zprávu vidí všichni jen v okamžiku pauzy mezi koly. Jestliže jste živý a píšete do globalchatu vidí Vaši zprávu všichni.
 • Při hře je důležité nepřítele překvapit a dělat co nejméně předvídatelných pohybů. Jestliže Vás již nepřítel spatřil je lepší změnit palebnou pozici a nevylézat na tom samém místě. Nepřítel se na něj již jistě zaměřil a bude pro něho snadné Vás zasáhnout. Měňte často svoji pozici i při jednotlivých kolech.
 • Hraní hry stále na jedné pozici (kempení - camping) bývá většinou úspěšné, ale nebudete jistě oblíben mezi hráči ani jedné strany. Důvody nepřítele jsou jistě zřejmé, ale ani spoluhráči Vás nepochválí, protože by byli jistě raději, kdyby jste jim pomohl s plněním objectivů a neschovával se někde v koutě a nečekal až půjde někdo okolo. Výjimku samozřejmě tvoří hraní za Defend, kde je úkolem bránit a s tím je bránění spojené. Nikdo se na Vás tedy nemůže zlobit, jestliže plníte svůj úkol a hlídáte objectiv (ale věřte, že i takový hráči se najdou :-) Obecně vzato každý hraje tuto hru tak, jak ho to baví a pokud někoho baví koukat 6 minut do jednoho místa a čekat na nepřítele, budiž mu to přáno.
 • V případě pokusu o vyhození hráče ze serveru (kickování) se dobře podívejte na důvod a dle toho se rozhodujte. Vyhodit někoho jen proto, že někomu nedal svou zbraň nebo si došel na WC a zůstal jedno kolo na startu jistě není vhodné. Vždy se snažte rozhodnout, jak by se to asi líbilo Vám.