Basic Combat Training

Základní bojový výcvik

Eagle Tower TrainingZákladní bojový výcvik je prvním krokem směrem k velmi náročné, avšak hodnotné zkušenosti ve službách naší zemi. Je to cíl, jak změnit mladé Americké dobrovolníky v disciplinované, motivované a fyzicky zdatné vojáky, kteří věří v týmovou práci a budou ctít 7 hlavních zásad Americké armády: Oddanosti, Úcta, Respekt, Obětavost, Čest, Čestnost (bezúhonnost), Odvaha. Toto je rozsáhlý kvalifikační ... čtěte více >>

Tréninkové mise

Dostupné tréninky

brmBasic Rifle Marksmanship (Základní střelecký výcvik)
Přidáno: 4. července 2002 v AA:Recon (v1.0.0)
Střelba z pušky je jednou z klíčových dovedností každého vojáka bez ohledu na jeho specializaci. Schopnost nabít, udržet, zamířit a vystřelit ze zbraně rychle a přesně je důležitá schopnost ... čtěte více >>
Eagle Tower Training Eagle Tower (Orlí věž)
Přidáno: 14. září 2006 v AA:SF (Overmatch) (v2.7.0)
Cvičiště Orlí věž vám dává příležitost k tomu, abyste zlepšili vaši fyzickou kontrolu a hbitost ve hře. Různé překážky v kurzu vás naučí manévrovat, šplhat, držet rovnováhu, skákat a plazit se ... čtěte více >>
Weapons Familirization Training Weapons Familiarization (Seznámení se zbraněmi)
Přidáno: 14. září 2006 v AA:SF (Overmatch) (v2.7.0)
Abyste mohli být v herních misích cenným členem týmu, musí být vaše standardní znalosti rozšířeny o znalosti dalších zbraní. Trénink se zbraněmi vás naučí ve hře používat lehký kulomet M246 ... čtěte více >>
Shoothouse Training MOUT Shoothouse (Střelnice)
Přidáno: 04 července 2002 v AA:Recon (v1.0.0)
Základní výcvik vás připravuje k tomu, abyste mohli čelit různorodým nepředvídatelným situacím na bojišti. Musíte být připraven udělat ve zlomku vteřiny přátelské ... čtěte více >>

Popis tréninku

Základní bojový výcvik je prvním krokem směrem k velmi náročné, avšak hodnotné zkušenosti ve službách pro naši zemi. Je to cíl, jak změnit mladé Americké dobrovolníky v disciplinované, motivované a fyzicky zdatné vojáky, kteří věří v týmovou práci a budou ctít 7 hlavních zásad Americké armády: Oddanosti, Úcta, Respekt, Obětavost, Čest, Čestnost (bezúhonnost), Odvaha. Toto je rozsáhlý kvalifikační trénink, jehož úspěšné zakončení vede k poznání armádních standardů v oblasti střelby z pušky, psychické zdatnosti a základní dovednosti vojáka. Vojáci se také dozvědí o hodnotách a duchu, který dělá vojáka hrdým na to, že nosí uniformu své země. Výběrem pěchoty jako armádní specializaci pro vás znamená, že budete muset podstoupit všechny typy výcviku v pevnosti Benning v Georgii - “Domovu pěchoty“.

V červené fázi, v 1. až 3. týdnu, začínají rekruti proces přeměny ve vojáka. Učí se armádní hodnoty a pracují na své fyzické zdatnosti. Dozvědí se o komunikaci, základech první pomoci, čtení z map, a vojenském právním řádu. Podrobí se také praktickému a kurzu zdolání překážek a odvahy. Před postupem do další fáze výcviku musí voják složit znalostní test a test dovedností.

V průběhu 4. až 6. týdne bílé fáze voják pokračuje ve zdokonalování armádních hodnot a fyzické zdatnosti. Velká část této fáze je věnována zacházení s puškou M16A2. Taktéž se dozví o ostatních armádních zbraních, chemické válce a tréninku s bajonetem. Vojáci se budou účastnit tréninku na cvičišti, v plynové komoře (vojáci vstoupí do komory naplněné plynem v ochranném oděvu a masce, aby získali k této ochraně důvěru), útoku bajonetem a dalších vědomostních a dovednostních tréninků.

Modrá fáze v 7. až 9. týdnu se k armádním hodnotám a fyzické zdatnosti přidává taktický trénink, pěší pochody, kurz odvahy a překážková dráha. Vyvrcholením základního výcviku je 3 denní výcvik v terénu kombinující všechny předešlé vědomostní a základní bojové znalosti a schopnosti. 1. den vojáci pochodují 10 kilometrů na určené místo, které zabírají a zaujímají v něm obranné postavení. 2. a 3. den dokončí kurz reakcí, taktického cvičení a nočních taktických cvičení. Poslední večer zahrnuje noční pochod, proniknutí a návratu k jednotce a obřad úspěšného dokončení tohoto náročného cvičení.