Field Training

Polní výcvik

Field Training

Výcvik: Zdravotnický výcvik
Přidáno: 8. srpna 2003 v AA:Medics (v1.9.0)

Je na čase, abychom se vydali otestovat vaše znalosti. Nebudete muset ošetřovat žádné zranění, ale bude potřeba rozpoznat, v jakém pořadí potřebují oběti ošetření. V průběhu této simulace budete potřebovat najít a zhodnotit zranění 3 obětí a označit, který z nich vyžaduje okamžité ošetření a potom se přesunout k další oběti nehody.

Pokud projdete tímto taktickým cvičením, budete kvalifikován jako zdravotník na bojišti. Budete tak schopen poskytnout první pomoc Vašim spolubojovníkům ve hře a dostat zvláštní body zvyšující váš "honor".

Obrázky z tréninku

Video průvodce

Tipy na trénink

V tomto tréninku je třeba dokázat schopnost operovat v boji jako zdravotník (medic). Po několika testech jste jistě již plní nezbytných informací, ale pro jistotu Vám poskytneme malý návod. Po vyslechnutí krátkého proslovu instruktora je slyšet výbuch a Vy se musíte vydat na pomoc raněným vojákům. Je potřeba je ošetřit dle závažnosti jejich zranění. První by měl přijít na řadu voják ležící za kmenem, který je vážně raněný (Red), poté voják, který se nachází vzadu uprostřed a je zraněn středně (Yellow) a naposledy voják zraněn lehce (Green), který většinou leží vlevo vpředu. Ozdravení provedete namířením na daného vojáka a podržením akčního tlačítka.

  1. Uzdravte vážně zraněného vojáka (Red)
  2. Uzdravte středně zraněného vojáka (Yellow)
  3. Uzdravte lehce zraněného vojáka (Green)
Medic situacion Medic Red
Medic yellow Medic Green