Místo a původ konfliktu

Zpravodajské hlášení

Před 14 měsíci, Czervenianská vláda řízená PKC (Czervenianská Národní Strana) začala vojenskou silou vyhánět civilní obyvatelstvo ze země. Czervenianský prezident Kasimir Adzic a PKC vyhrožují destabilizací celého regionu. Rezoluce bezpečnostního sněmu Spojených národů selhala při řešení konfliktu a pracovníci U.N. jsou zahlceni utečenci prchajícími do sousedních oblastí. Hrozí humanitární krize obrovských rozměrů pokud nebudou učiněni nezbytné kroky. Vláda republiky Demokratzny zo ta Ostregals (RDO) a U.N. požádali o pomoc Spojené Státy. Prezident se rozhodl nasadit armádu spojených státu jako pomoc pro řešení humanitární krize a pro vyřešení vojenské krize.

Historie regionu ODPORZHIA

Král Alexander III. vládl Czervenii až do konce 1. světové války, kdy se region rozdělil na menší nezávislé státy známé jako region Odporzhia. V 70. letech zaznamenala Odporzhia ekonomický boom, ale v pozdních 90. letech ekonomika zkolabovala po celém regionu. Vláda RDO zpestřila svou ekonomiku, budovala význačné technologie a turistický průmysl. V Czervenii se dostala k moci politická strana PKC a obrátila na svou stranu obyvatele tím, že za sociální a ekonomické utrpení obvinila ty, kteří "nenaplňovali správně náboženský a vlastenecký řád Czervenianské kultury."

Když PKC selhalo ve slibech s oživením ekonomiky, její vůdci obvinili RDO a okolní národy. S obviněními za bombové útoky na stranu rebelů anti-PKC a jejich údajném původu z armády RDO, Czervenia vyhlásila válku a pronikla útok na RDO. PKC získalo podporu obyvatelstva Czervenie sliby o navrácení slávy a věhlasu regionu jaké mělo za vlády krále Alexandra.

Strach před Czervenianskou armádou způsobil příliv uprchlíků mířící z Czervenie do RDO. RDO poskytlo pro uprchlíky bezpečné útočiště a provedlo formální protest vůči Spojeným národům. Nemožnost zvládnout příliv uprchlíků a krutost Czervenianské armády přiměla Spojené státy nabídnout pomoc Americké armády. Rozhořčený Czervenianský prezident  Kazimir Adiz řekl, "Mým vzkazem pro ně je, ne za dva týdny, ne za dva měsíce, ne za dva roky, nikdy! Musí vědět, že se nevzdáme a nepřenecháme Czervenii vetřelcům a těm, kteří je podporují z jihu."

Státní uskupení

Politická mapa Satelitní mapa Klimatická mapa

Enemy FlagCzervenia a Paredo zo ta Karoden zo Czervenia (PKC)

Události 1. první světové války rozdělili region a král Alexander už nebyl dále schopen udržet celistvost regionu. Oblast představující moderní Czervenii je vše co zbylo z jednoho hrdého království. Jakmile se monarchie dostala od moci, památka na Czervenianskou velkolepou historii neupadla tak jako památka na Czerveninanskou kulturu.

Tak jak proměnil ekonomický boom v 70. a 80. letech Czervenianský lid v prosperující národ, mohlo také obyvatelstvo pozorovat jak se jejich domovina mění. PKC vznikla během ekonomického rozmachu jako odpověď na ekonomické rozdělování regionu. Když nemohlo PKC oponovat etnické rozmanitosti, rozhodla se tato přední politická strana ohrazovat proti těmto etnickým skupinám, které se nebyly schopny začlenit do regionální kultury.

Jak zpomalovala ekonomika, rostla neustále nezaměstnanost, obzvláště mezi menšinovou populací a ta se tak snažila za každou cenu najít nějakého vyníka. Vůdce PKC, Kazimir Adzic, vyzval členy strany, aby dávály pozor na ty, kteří nestojí za správným národním charakterem. Po celé zemi se ve všech směrech veřejného života začaly objevovat "Občanské spolky", ale nejvíce se usídlily na půdách univerzit. Když ve stejné době získala PKC menší politickou moc, potlačila jakékoliv diskuze vyvolané politickými filozofy, profesory a každým, kdo se vzepřel filozofii PKC.

PKC se dostala k moci na základě plánu odstranění veřejné nespokojenosti a obnovy ekonomiky. Když ekonomika neposílila ani pod vládou PKC, PKC obrátilo svůj hněv na RDO rozkládající se na jihu, a obvinila ji, že laciné výrobky z jihu poškozují Czervenianskou ekonomiku. Když PKC vyhlásilo válku proti RDO, prezident Kazimir Adzik vyhlásil, že Czervenia si neodpočine, dokud se celý region nesjednotí pod jednu vlajku a region neobnoví svou předchozí věhlas.

Enemy flagNocza Militarni zo ta Ekspedi (N.M.E)

Nocza zo ta Ekspedi (Military Expedition Force) je větví Czervenianské armády vytvořené za účelem sjednocení Czervenianského regionu pod nadvládu PKC. Každá četa má politického důstojníka vybraného samotnou PKC. Politický důstojník dohlíží na to, aby vojenská posádka dokazovala Czervenianské rysy a má pravomoc propustit ze služby kohokoliv z armádních zaměstnanců, pokud se ukáže jejich slabost. Tato taktika je stranou používána k udržení kontroly nad armádou a ujištění, že se nad rozkazy nikdo nevyptává. Ti, kteří prokáží největší oddanost Czervenianské pověsti jsou rekrutování z N.M.E., aby sloužili v Sozmoten Vilkas, Czervenianských specialních silách. SV jsou tvořeni převážně fanatickou vojenskou posádkou společne s N.M.E.

Ally flagRepublik Demokratzny zo ta Ostregals (RDO)

Republika Demokratzny zo ta Ostregals je sice mladým státem, ale velice pyšným na svou historii. Když RDO objevilo ropu v moři Grakozhia, ekonomický boom zvýšil bohatství všech zemí v Odporzhii. Všechny státy využily přílivu pracovníků, ale RDO bylo zemí, která je přivítala s otevřenou náručí. Na rozdíl od Czervenie se vláda RDO rozhodla provést kroky k začlenění imigrantů do své kultury a státních procesů a RDO se tak brzy stalo centrem kulturních a ekonomických aktivit v tomto regionu.

Když počátkem 90. let zkolabovala ekonomika, vláda RDO si uvědomila svou výhodu v kulturní rozmanitosti. Program zahájený předsedou vlády Helenou Procházkovou znamenal pro zemi přechod od zničené ekonomiky zpět k prosperitě. RDO bylo nyní postaveno na turistickém průmyslu a úspěšných technologiích. Evropští a američtí turisté přijížděli každým rokem, aby poznali místní kulturu od jedinečné architektury buddhistických chrámů po majestátné kostely východní pravoslavné církve. Oblast byla věhlasná pro své umění a kuchyni a měla jedny z nejlepších pláží v regionu.

Bohužel se toto stalo prvním cílem Czervenie. Triumfem RDO bylo sledovat závistivé pohledy Czervenianů na severu a pozorovat jak úspěch popuzuje národní hrdost Czervenianů. KPC se dostala v Czervenii k moci a předseda vlády Procházková a parlament nebyli připraveni na události, které následovaly. Uvědomili si příliš pozdě že ani vláda a ani bezpečnostní složky nejsou připraveny na to, co mělo přijít a obrátili se proto o pomoc k mezinárodnímu společenství.

Ally flagNocza zo ta Sekuridat zo ta Ostregals (NSO)

Czervenia vybudovala svou armádu s cílem předvádět sílu, ale RDO se zaměřilo na udržování místní stability a bezpečnosti. Byli zastiženi nepřipraveni v momentě počátku bojů mezi NSO a N.M.E. Přestože bylo NSO dobře připraveno zvládat vymáhání práva a mírové mise, shledalo samo sebe nepřipravenými na surovost N.M.E. První ztráty během války přiměly vládu RDO požádat o vojenskou pomoc Spojené státy. Americká armáda rychle zareagovala, poskytla RDO výcvik boje proti silnému protivníkovi a poskytla vojenskou a humanitární pomoc.