Řád klanu CSC

Znění řádu klanu CSC

 1. Logo CSCČlen Czech Soldiers Clan (CSC) musí prokazovat příslušnost ke klanu, tzn. před svým nickem mít klanový tag (CSC).
 2. Být loajální vůči klanu a pomáhat s rozvojem a tvorbou klanu.
 3. Nesmí být členem jiného herního klanu pro hru America's Army.
 4. Musí respektovat teamovou strategii.
 5. Nesmí používat ve hře cheaty a ani takové úpravy souborů, které by upravovaly standardní chování hry.
 6. Dělá čest svému klanu svým příkladným chováním.
 7. Nepovyšuje se nad ostatní.
 8. Nesmí nikdy zapomenout na fakt, že jde pouze o hru a urážky ostatních členů nebo cizích hráčů nepatří mezi image CSC.

Za porušení těchto pravidel hrozí degradace a v případě vážného porušení vyloučení z řad Czech Soldiers Clan.

Systém hodností v CSC

Nejdříve bych chtěl objasnit důvod, proč jsou v klanu zavedeny hodnosti. Není to proto, aby se tady někdo na někoho povyšoval, nýbrž proto, aby jste měli motivaci. Když už si tu hrajeme na vojáky, tak za to ti úspěšní musí být po zásluze odměněni jako ve skutečné armádě.

Princip přidělování hodností

Hodnost je tvořena (ovlivňována) třemi faktory:

 • délka členství v klanu
 • honor
 • hodnost na trackeru

- systém preferuje věrnost klanu nad herním výkonem, proto délka členství v klanu ovlivňuje hodnost nejvíce (50%)
honor a hodnost na trackeru pak po 25%
- všechny údaje se převádějí na body a ty pak určují vaši hodnost
- např. za 3 roky členství v klanu získáte cca 1000 bodů a za 100 honor 500 b. a za Generála na trackeru také 500 b. Z toho je vidět ten poměr 50/25/25
- dále je možné získat body navíc za zvláštní zásluhy (o tom později)

Přidělované hodnosti

0. Recruit
1. Private
2. Private First Class
3. Specialist
4. Corporal
5. Sergeant
6. Staff Sergeant
7. Sergeant First Class
8. Master Sergeant
9. First Sergeant
10. Sergeant Major
11. Second Lieutenant
12. First Lieutenant
13. Captain
14. Major
15. Colonel
16. Major General
17. Lieutenant General
18. General

Vaši aktuální hodnost kterou u CSC máte si můžete spočítat pomocí této tabulky: hodnosti.xls

Přijímání nových členů

Pravidla a podmínky přijetí nových členů do řad CSC je dáno pravidly rekrutace, jejiž znění je možné nalézt zde