Tiráž a redakce

Redakce portálu AACZ

Redakce je tvořena členy občanského združení a externími spolupracovníky.

Vydavatel

Czech Soldiers Clan, o.s.

Podmínky spolupráce

Veškerá autorská práva k internetovému magazínu vykonává vydavatel. Jakékoli užití kterékoli části internetového magazínu, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Právní režim vydání nabídnutých autorských děl se řídí autorským zákonem v platném znění a dalšími navazujícími právními předpisy. Zasláním příspěvku autor uděluje pro případ jeho vydání vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě a zařazení do monitoringu vybraných distributorů dat, a zároveň tím vyjadřuje souhlas s tím, že po dobu pěti let ode dne uveřejnění příspěvku není oprávněn jej vydat bez předchozího souhlasu vydavatele. Zasláním příspěvku současně autor vyjadřuje souhlas s tím, aby vydavatel tato oprávnění zcela nebo zčásti poskytl třetí osobě.

Názory vyslovené v diskusích čtenářů nejsou názory provozovatele webu, a ten za obsah těchto vyslovených názorů neodpovídá.